Logo_InPULSE_final.jpg

CIT InPULSE - Brasov
Centru de Informare Tehnologica


Catalizator al proceselor inovative la nivel regional

CIT InPULSE susține (1) dezvoltarea clusterelor inovative la nivel regional pentru atingerea excelenței în managementul de cluster și diversificarea portofoliului de servicii către membri; (2) stimularea inovării și transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese și servicii noi sau îmbunătățite; (3) sprijinirea efortului de internaționalizare al IMM-urilor din regiune din punct de vedere al exporturilor directe și al integrării acestora în lanțuri de valoare adăugată relevante la nivel internațional.

CIT InPULSE Brasov

Catalizator al proceselor inovative la nivel regional prin stimularea dezvoltarii clusterelor inovative, stimularea inovarii și sprijinirea internationalizarii IMM-urilor

Contact info

Bd. 15 Noiembrie 76, etaj 1

500097 Brasov, Romania

T. +40-721-244.304

E. contact@inpulse.ro

Social media

17924-1rvt967.png
 © InPULSE Partners srl 2019 - All rights reserved
SIMBLAWebsite Builder