Logo_InPULSE_final.jpg

Despre

CIT InPULSE

Centrul de Informare Tehnologică InPULSE - CIT InPULSE, entitate de inovare şi informare tehnologică, funcționează din ianuarie 2017 în cadrul InPULSE Partners srl ca departament cu autonomie financiară, fără personalitate juridică.

Din noiembrie 2019 CIT InPULSE este autorizată provizoriu ca entitate din infrastructura de inovare si transfer tehnologic a României, în baza Certificatului de Autorizare Provizorie nr. 83/07.11.2017.

Obiectivele CIT InPULSE sunt:

  • Dezvoltarea rețelelor informaționale inovative şi cresterea gradului de informare a publicului in domeniile: lemn și mobilă, textile
  • Creşterea potenţialului de absorbţie tehnologică al IMM-urilor din domeniile lemn și mobilă, textile la nivel regional;
  • Formarea / perfecționarea resurselor umane inovative;
  • Creșterea nivelului de competitivitate a clusterelor regionale din domeniile lemn și mobilă, textile, bazat pe inovare și internaționalizare;
  • Integrarea IMM-urilor din domeniile lemn și mobilă, textile,  în lanțuri de valoare trans-sectorial la nivel regional, național și internațional

InPULSE Partners

InPULSE Partners SRL este o societate privată de consultanță și promovare economică, înființată în anul 2005 ca un spin-off al Programului de Promovare Economică și Ocuparea Forței de Muncă în România, implementat de Societatea Germană pentru Asistență Tehnică (GTZ).

InPULSE Partners este specializată în activități în sprijinul inovării și internaționalizării IMM-urilor.

Începând din 2007 este reprezentant oficial  în România al Societății de Târguri și Expoziții din Leizpig și din 2008 al celei din Nürnberg. Organizează anual participarea individuală sau în standuri colective a firmelor din România la târguri internaționale și lider mondial în domeniile lor, precum BIOFACH, FENSTERBAU/FRONTALE, IWA OutdoorClassics, FachPack, Chillventa, GaLaBau, BrauBeviale, Z – subcontracting fair, etc.

Începând din 2008 InPULSE este punct regional Enterprise Europe Network, ca membru al consorțiului RO4EUROPE (2008-2014), responsabil pentru regiunile Vest și Sud Vest și al consorțiului PRO SME (2015-2021), responsabil pentru regiunile București –Ilfov și Sud-Muntenia.

Echipa CIT InPULSE

PW.jpg

Peter Wolf

Director CIT InPULSE

Absolvent al Facultății de Inginerie Economică în limba germană din cadrul Universității Politehnica București (1999), dl Peter Wolf lucrează de peste 20 ani în domeniul internaționalizării afacerilor. În calitate de Manager de Proiect al Programului Guvernului German de Promovare Economică și Ocupare a Forței de Muncă în România (1997-2005) a susținut în cooperare cu Ministerul Economiei participarea României cu standuri naționale la târguri internaționale prestigioase (Hannover Messe, CeBit etc). În calitate de manager InPULSE, este reprezentant al Leipziger Messe (din 2007) și NürnbergMesse (2008). De-a lungul timpului  a sprijinit numeroase IMM-uri din România în efortul de internaționalizare prin consultanță directă și prin organizarea de standuri individuale sau colective la târguri din Germania, Austria, Suedia, Ungaria, Turcia, EAU, Malaysia, China, etc. Este un bun cunoscător al industriei autohtone, fiind principal autor al cataloagelor de ramură în domeniile software, textil, construcții de mașini, automotive – elaborate cu sprijinul gtz (până în 2010). A fost implicat în atragera de investiții străine directe, un exemplu în acest sens fiind exemplul firmei germane ERTEX la Brasov.
DC.jpg

Daniel Cosnita

Project Manager Industry

Licenţiat ca inginer în micro-electronică al Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii şi ca economist specializat în tranzacţii internaţionale al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, domnul Coşniţă lucrează de 17 ani în domeniul dezvoltării economice regionale, al managementului proiectelor internaţionale precum și al transferului tehnologic, inovării și internaționalizării.  
Incepând din 2008 colaborează cu Direcția de Politică Industrială din cadrul Ministerului Economiei în ceea ce privește elaborarea cadrului politicii de cluster, derulând exerciții de cluster mapping calitativ (2009-2010) și cantitativ (2011). A fost expert în cadrul unui proiect de sprijin de tip „Jaspers” al ANCS pentru elaborarea strategiei de specializare inteligentă. A lucrat în calitate de consultant pentru Ministerul Turc al Economiei, contribuind la elaborarea srtategiei de dezvoltare a clusterelor in Republica Turcia (2013), precum și pentru Ministerul Algerian al IMM-urilor si Cooperării pentru implementarea unei retele de incubatoare de afaceri în această țară (2009-2010).
A lucrat timp de 8 ani ca manager de proiect în cadrul Programului de Promovare Economică şi Ocupare a Forţei de Muncă în România, iar din 2008 lucrează de asemenea în cadrul reţelei Enterprise Europe Network, în activități de internaționalizare destinate IMM-urilor. În ultimii 5 ani, domnul Daniel Coșniță a fost implicat în organizarea a peste 34 de misiuni economice și prestigioase târguri internaționale în țări precum Germania, Franța, Anglia, Spania, Ungaria ș.a.
In cadrul FP7, dl. Coşniţă a fost Punct Naţional de Contact „Regional”, având drept obiectiv promovarea colaborării internaţionale inter-clustere în ceea ce priveşte activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare iar din 2011 este președinte al Asociației Clusterelor din România. De asemenea, din anul 2011 domnul Daniel Coșniță este membru în Consiliul de Export al României, iar din 2017 membru în Consiliul Național TTI.
FI.png

Flaviu Iorgulescu

Project Manager Inovare

Cu un master în finanțe corporative absolvit în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice București, domnul Flaviu Iorgulescu s-a specializat în ultimii doi ani în diferite instrumente de sprijin privind internaționalizarea și inovarea IMM-urilor. De asemenea, a elaborat metodologia pentru un audit de inovare bazat pe o adaptare a modelelor germane dezvoltate de ZENIT și Steinbeiss, audit ce a fost deja aplicat în numeroase întreprinderi din România.
Domnul Iorgulescu a fost activ implicat în elaborarea strategiilor de dezvoltare a mai multor clustere printre care amintim Pro Wood, TMV și IndagroVest. De asemenea, începând cu anul 2015 este auditor IMPROVE acreditat de către Comisia Europeană. Este, de asemenea, evaluator acreditat de către European Secretariat for Cluster Analysis pentru excelența în managementul de cluster, nivelele Bronze, Silver, Gold.
Începând cu anul 2013, domnul Iorgulescu este punct de contact Enterprise Europe Network fiind responsabil pentru organizarea a numeroase misiuni economice și evenimente de brokeraj finalizate prin semnarea de acorduri de parteneriat între organizații din România și parteneri străini. Anterior, a lucrat în cadrul PriceWaterhouseCoopers în domeniul Mergers&Aquisitions

SB.jpg

Sorina Boldeanu

Project Manager Comunicare

Absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității București (2002) și de master în „Studii Europene și Legislație a UE” în cadrul Universității București (2006) și în “Managementul Afacerilor și Comunicare“ în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (2010), dna. Boldeanu a lucrat timp de 5 ani și 8 luni (2004-2009) ca consilier de afaceri europene în cadrul Ministerului pentru Integrare Europeană și Ministerului pentru Dezvoltare Regională, Lucrărilor Publice și Locuințelor, sub directa coordonare a Ministrului, asigurând comunicarea și transferul eficient de informații cu instituțiile și autoritățiile UE și internaționale, precum și cu ministerele omoloage din statele membre și candidate. A asigurat expertiza tehnică și logistică și a coordonat toate activitățile privind planificarea și organizarea de întâlniri bi- și multilaterale, conferințe și training-uri cu participare innternațională. În continuare, a preluat funcția de manager comunicare în cadrul InPULSE, printre altele, fiind responsabilă în cadrul componentei EEN a InPULSE cu acțiuni de vizibilitate și întărirea a coeziunii rețelei. A organizat numeroase seminarii și workshopuri precum și cursuri de instruire dedicate antreprenoriatului feminin.

CIT InPULSE Brasov

Catalizator al proceselor inovative la nivel regional prin stimularea dezvoltarii clusterelor inovative, stimularea inovarii și sprijinirea internationalizarii IMM-urilor

Contact info

Bd. 15 Noiembrie 76, etaj 1

500097 Brasov, Romania

T. +40-721-244.304

E. contact@inpulse.ro

Social media

17924-1rvt967.png
 © InPULSE Partners srl 2019 - All rights reserved
SIMBLAWebsite Builder